Litteraturcirkel 13:00 - 15:30 Orangea rummet Plan 1 If Metalls pensionärsklubb
PRO 13:00 - 16:00 Hammaren Plan 1 PRO
PRO 13:00 - 16:00 Lodet Plan 1 PRO
Valfoldersgruppen 16:00 - 17:30 Släggan Plan 1 Socialdemokraterna Gotland
Styrelsemöte 17:00 - 21:00 Lodet Plan 1 Socialdemokraterna Gotland
BUN Gruppmöte 17:30 - 20:30 Släggan Plan 1 Ylva Bendelin
Serviceutbudsstrategi 18:30 - 21:00 Hammaren Plan 1 Socialdemokraterna Gotland