Grundutbildning AO 08:00 - 17:00 Hammaren Arbetarrörelsens Hus Kommunal/ABF
Grundutbildning AO 08:00 - 17:00 Lodet Arbetarrörelsens Hus Kommunal/ABF
Konstituerande möte 08:30 - 12:00 Gula rummet (ABF) Arbetarrörelsens Hus Skpf avd 16
Verkställande utskott 11:30 - 13:30 Släggan Arbetarrörelsens Hus Socialdemokraterna Gotland
Café 65 14:00 - 16:00 Släggan Arbetarrörelsens Hus ABF