LOs Ringprojekt 07:00 - 21:00 Dynamiten Plan 2 Thord
Om samhället 08:30 - 21:00 Släggan Plan 1 LO Ung/LO Gotland
Landskapscirkel 18:30 - 21:00 Gula rummet Plan 1 ABF