Samverkansutbildning

Description: Utbildning för samverkansledamöter Region Gotland
Pia Malmros
Confirmation status: Confirmed
Room: Arbetarrörelsens Hus - Hammaren
Start Time: 07:00:00 - Monday 13 September 2021
Duration: 10 hours
End Time: 17:00:00 - Monday 13 September 2021
Type: Internal
Created By: pia malmros
Last Updated: 08:06:52 - Friday 10 September 2021
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry